Karl-Axel

Karl-Axel bor i Kungshamn. Karl-Axel lever med svår hjärtsvikt och får vård i hemmet av närsjukvårdsteamet från sjukhuset i Uddevalla. Tillsammans med Närhälsan och den kommunala vård- och omsorgen stöttar närsjukvårdsteamen multisjuka patienter i sitt hem. Filmen är en av 5 i serien ”En sammanhållen hälso- och sjukvård” på uppdrag av Västra Götalandsregionen.

Credits

Sergio Joselovsky (regi, foto, klipp)
Camilla Silvesjö (VGR:s projektledare, intervjuer, text)
Anette Hammarin (klipp, grafik)
Abraham Yunes (korr klipp)