Fallet Yaqui

Den 3 juni 2022, vid en ceremoni på Mexikos ambassad i Stockholm, återlämnade Sverige 24 ceremoniella föremål till Mexiko. En historia som började i Tlaxcala år 1934, när samlingen togs ur sin tid och plats, fram till återlämnandet till Yaqui-folket då de återfann sin själ.

Miniserie i 3 avsnitt

Spela videoklipp

Avsnitt 1: Återlämning (2022)

Samlingen av föremål som kom till Sverige från Tlaxcala återlämnades efter nästan 100 år. Varför fattades beslutet? Hur gick processen till? Är återlämning alltid det rätta beslutet?

Spela videoklipp

Avsnitt 2: Yaqui-folket i Sverige (2019)

En delegation från Yaqui-folket gav nytt liv åt de föremål som hade legat bortglömda i Sverige. De förvandlade dem återigen till föremål för musik, dans och fest. Yaqui-veckan i Göteborg.

Spela videoklipp

Avsnitt 3: Tlaxcala (1934)

Yaqui-folket tvingades att lämna sina hem under det så kallade Yaqui-kriget. Historien om deporteringen till Tlaxcala. Yaqui-musiken, betydelsen av samlingen och forskarna som förde föremålen till ett museum i Sverige.
GAO

Med stöd av Statens museer för världskultur, Riksantikvarieämbetet och INAH (Mexikos nationella institut för antropologi och historia). Credits visas i slutet av varje video.