Barnuppdraget

Gregers och Annas döttrar har båda neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och familjen upplever att hälso- och sjukvården brister i samordning, kontinuitet, stöd och hjälp. Karolina och Oscars ena dotter diagnostiserades med hjärntumör och deras upplevelser av vårdsituationen har sett annorlunda ut tack vare en samordnande funktion för vården av dottern. Genom Barnuppdraget arbetar Västra Götalandsregionen för att skapa en god, sammanhållen hälso- och sjukvård för barn och unga som följer FN:s konvention om barnets rättigheter, ny svensk lag från 2020.

Credits

Sergio Joselovsky (regi, foto, klipp)
Camilla Silvesjö (projektledare VGR, intervju)
Anette Hammarin (grafik)